Products

Aan de hand van gestandaardiseerde evaluaties, bieden wij u een analyse, onder de vorm van een " prestatie paspoort ". Dit verslag helpt u om uw fysieke prestaties te oriënteren en te verbeteren.


Voor wie ? Van recreatieve sporter tot compententie gerichte sporter, binnen elk niveau. Kortom, iedereen die zijn persoonlijk welzijn met fysieke activiteit wilt optimaliseren en de kans op letsels wilt minimaliseren.

Au moyen de tests standardisés et scientifiquement validés, le screening met en évidence les "maillons faibles" de vos schémas de mouvement. Ensuite, grâce à votre "passeport performance" vous disposez d'une meilleure connaissance de vos points forts à entretenir et de vos points faibles à travailler.


Pour qui? Pour tout sportif quel que soit le sport pratiqué, le niveau, l’âge et l’expérience qui souhaite améliorer son bien être personnel ou sa forme physique tout en réduisant le risque de se blesser.

Basic Screening

Screening Extended

Voor wie?

Voor elke individu die het sporten veilig en gericht wilt hervatten of die ooit in aanraking is geweest met een letsel en recidive wilt vermijden. 


De essentiële componenten van de motoriek, namelijk de spierleningheid, de gewrichtsmobiliteit, de neuromusculaire controle en de symmetrie worden geïdentificeerd (screening),


De analyse wordt in kaart gebracht en is van toepassing voor een gerichte coaching of bruikbaar in een trainingsschema.Pour qui?

Ce screening s’adresse à tout sportif qui souhaite reprendre le sport en toute sécurité, pratiquer son sport dans de bonnes conditions physiques ou qui souhaite éviter une rechute de blessure.

 

Les composantes essentielles de la motricité, à savoir, la souplesse musculaire, la mobilité articulaire, le contrôle neuromusculaire et la symétrie sont identifiés (screening), analysés et corrigés sur base d’exercices fonctionnels afin de permettre au corps de bouger de façon optimale.